Loligo course on methods 2016

Loligo course on methods 2016(Exhibition)

Start: Jan 11. 2016
To: Jan 15. 2016

Address

33124 Miami

United States

http://yyy.rsmas.miami.edu/groups/grosell/Loligo%20Workshop%20Miami%202016.pdf